Høring

Høring

Revision af bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder

Nyudstedelse af bekendtgørelse nr. 1127 af 01/06/2021 om indtægtsrammer for netvirksomheder
Nyudstedelsen vedrører en præcisering af netvirksomhedernes afholdelse af udgifter til sponsorater og markedsføring, og fastsættelsen af netvirksomhedernes historiske forrentning ved fusioner i henhold til stemmeaftalen af En effektiv og fremtidssikret elinfrastruktur til understøttelse af den grønne omstilling og elektrificeringen af 4. juni 2021 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet.

Herudover udvides definition af afbrud, der ikke medregnes i reguleringen af leveringskvalitet, og Forsyningstilsynet får en generel hjemmel til at undtage afbrud af reguleringen. Endeligt ændres bestemmelserne vedr. differencer, så Forsyningstilsynet ikke længere godkender netvirksomhedernes afviklingsplaner, men alene orienteres om dem.
Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
08-11-2021
08-01-2022
01-01-2022
2021/2022
Kasper Villum Hansen
krvh@ens.dk
11-10-2021