Høring

Høring

Høring over udkast elproduktionsbekendtgørelsen (tidligere kraftværksbekendtgørelsen) og beredskabsbekendtgørelserne

Bekendtgørelse om tilladelse til etablering og ændring af elproduktionsanlæg samt elproduktion fra anlæg på land (elproduktionsbekendtgørelsen, tidligere kraftværksbekendtgørelsen), Bekendtgørelse om beredskab for elsektoren, Bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne
Indholdet af bekendtgørelserne og sammenhængen med forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og forskellige andre love (tariffer, udfasning af PSO, forenkling af bevillingskrav for VE elproduktion, justering af netvirksomheders økonomiske regulering, opfølgning på konkurrenceanalysen, m.v.) er angivet i høringsbrevet.
Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
08-11-2021
08-01-2022
01-01-2022
2021/2022
11-10-2021