Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om kompensationsordning (overgang fra ULO)

Bekendtgørelse om kompensation af elkunder for netvirksomhedernes nødvendige omkostninger til nettilslutning, nettab, drift og vedligehold for anlæg omfattet af § 30 i VE-loven og de nødvendige omkostninger til nettilslutning af anlæg omfattet af elforsyningslovens § 67
Den eksisterende udligningsordning afskaffes som led i Klimaaftale for energi og industri mv. 2020 af 22. juni 2020. Der fastsættes i udkastet til bekendtgørelse en overgangsordning for 2022. 

Udkastet til bekendtgørelsen fastsætter således de nærmere bestemmelser for administration af kompensation og erstatter således den nuværende udligningsordning i 2022. En stor del af bekendtgørelsens bestemmelser svarer derfor til kravene for den nuværende udligningsordning.

Som noget nyt indføres krav om revisorerklæring i forbindelse med ansøgning om kompensation for omkostninger til etablering af nettilslutning, ligesom der indføres et generelt krav om fordeling af omkostninger på specifikke kundegrupper på netvirksomhedernes hjemmeside, når der er modtaget kompensation. 

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
08-11-2021
08-01-2022
01-01-2022
2021/2022
Majken Toft Larsen
matl@ens.dk
11-10-2021

Dokumenter