Høring

Høring

Høring af støjkortlægningsbekendtgørelsen

Udkast til bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner
Miljøstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner (støjkortlægningsbekendtgørelsen) i høring.

Høringsmaterialet er offentliggjort på høringsportalen.dk.

Miljøstyrelsen skal anmode berørte virksomheder, myndigheder, organisationer og andre interessenter om at indsende bemærkninger til høringsudkastet senest 7. november 2021. 

Høringssvaret bedes sendt til Miljøstyrelsen på e-mailadressen mst@mst.dk med angivelse af journalnummer MST-2020-49179 i emnefeltet, og med kopi til frape@mst.dk

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og mailadresse.

Bekendtgørelsesudkastet er sendt i høring hos de parter, der fremgår af høringslisten, som er lagt på Høringsportalen.

Eventuelle spørgsmål til bekendtgørelsesudkastet kan rettes til:

• AC-Tekniker Frank Pedersen, frape@mst.dk, 22 34 96 29.

Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
07-11-2021
07-01-2022
01-12-2021
2021/2022
Frank Pedersen
frape@mst.dk
11-10-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 190,073 kB
Høringsliste 117,189 kB
Udkast til bekendtgørelse om kortlægning af støj og støjhandlingsplaner 685,898 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 344,689 kB
Høringssvar
Høringssvar 336,598 kB