Høring

Høring

Forslag til Lov om udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret

Forslag til Lov om udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet sender hermed lovforslag om Lov om udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret (LER-loven) i høring.
Lovforslaget indeholder følgende primære ændringer i forhold til den gældende lov:
  • Undtagelse for vejafvandingsledninger, så det frem til den 1. januar 2030 er frivilligt for ledningsejere, om de vil udlevere oplysninger om disse ledninger, hvis ledningerne er nedlagt før den 1. juli 2023. 
  • Nye bestemmelser om ledningsejere, der frivilligt registrerer sig i Ledningsejerregistret.
  • Udvidelse af det geografiske omfang af anvendelsesområdet.

Lovforslag
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Erhverv
19-11-2021
19-01-2022
01-07-2022
2021/2022
Niels Nepper-Christensen
niene@sdfe.dk
08-10-2021