Høring

Høring

Husdyrgødningsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning
Bekendtgørelsen viderefører i vid udstrækning de gældende regler i bekendtgørelse nr. 1451 af 21. juni 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning. 

Bekendtgørelsesudkastets væsentligste ændringer omfatter følgende: 
  • Justering af lovens og bekendtgørelsens anvendelsesområde i § 1, stk. 3, nr. 1 
  • Justering af bekendtgørelsens anvendelsesområde for hundehold 
  • Ophævelse af definitioner i § 3 
  • Ophævelse af reguleringen af afgasset vegetabilsk biomasse i § 10 m.fl. 
  • Dispensationsmulighed for dyreparker og børneinstitutioner fra bekendtgørelsens § 4, stk. 1 
  • Dispensationsmulighed for dyreparker og børneinstitutioner fra husdyrbruglovens § 6, stk. 1 
  • Undtagelse af ridehaller fra krav om fast bund og afløb i § 8, stk. 1 
  • Delvis implementering af byggeblade, der fraviger kravet om fast bund og afløb for visse dyretyper
Bekendtgørelser
Miljøministeriet
Miljø
05-11-2021
05-01-2022
01-01-2022
Miljøministeriet gennemfører i henhold til lovbekendtgørelse nr. 520 af 01. maj 2019 en screening af de relevante ændringer. Udkast til screeningafgørelse offentliggøres på høringsportalen.dk d. 15. oktober 2021. Screeningsafgørelsen vil inden udstedelsen af bekendtgørelsen blive offentliggjort på Høringsportalen.dk.
2021/2022
Aslak Jakobsen
aslvj@mim.dk
08-10-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 439,683 kB
Udkast til ny husdyrgødningsbekendtgørelse 257,426 kB
Høringsliste 148,494 kB
Udkast til screeningafgørelse 885,649 kB
Screeningsafgørelse 597,726 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 422,804 kB
Høringssvar
Høringssvar 821,875 kB