Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om opgørelse af indikatorer og faktorer til udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter m.v.

Høring over bekendtgørelse om opgørelse af indikatorer og faktorer til udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter m.v.
Finanstilsynet har i dag sendt forslag til bekendtgørelse om opgørelse af indikatorer og faktorer til udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter m.v. i høring. Hele udkastet kan downloades nedenstående.
 
Bekendtgørelsen foreslås revideret, så den afspejler de nye regler for udpegning af SIFI-institutter, som følger af L12 – Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, lov om investerings-foreninger m.v., og flere andre love, som fremsættes 6. oktober 2021.

Der er to væsentlige ændringer i forhold til det hidtidige regelsæt. Definitionen og metoden til opgørelse af de tre indikatorer, der hidtil har været anvendt til udpegning af SIFIer udgår. Til gengæld tilføjes definition og metode for beregning af 12 indikatorer, som fremover skal indgå i beregning af institutternes systemiskhed. 

Udkastet er desuden sendt i høring hos en række organisationer.

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkastet senest den 26. oktober 2021. 

Bemærkningerne bedes sendt pr. mail til ANFL@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Anders Fuglsig Larsen.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. januar 2022. 

Kontaktperson: Anders Fuglsig Larsen
Direkte tlf.nr.: 33 55 83 25

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen. 

Bekendtgørelser
Finanstilsynet
Erhverv
26-10-2021
26-12-2021
01-01-2022
2021/2022
Anders Fuglsig Larsen
anfl@ftnet.dk
06-10-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 75,015 kB
Høringsbrev 79,896 kB
Udkast til bekendtgørelse 64,742 kB
Høringssvar
Høringssvar 4,316 MB