Høring

Høring

Høring af forslag til lov om ændring af lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink (Forlængelse af det midlertidige forbud mod hold af mink)

Forslag til lov om ændring af lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink (Forlængelse af det midlertidige forbud mod hold af mink)

Formål
Lovforslaget har til formål at forlænge det midlertidige forbud mod ind- og udførsel af levende mink og hold af mink med yderligere et år for at hindre risiko for udbredelse af COVID-19 i mink af hensyn til folkesundheden. 


Frist
Fødevarestyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar til udkastet senest den 20. oktober 2021.Høringssvar bedes sendt til 14@fvst.dk med kopi til sibzu@fvst.dk med angivelse af journalnummer 2021-14-30-00079.


Ikrafttræden
Det foreslås, at lovændringen træder i kraft den 1. januar 2022.


Lovforslag
Fødevarestyrelsen
Erhverv
20-10-2021
20-10-2021
01-01-2022
2021/2022
04-10-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 138,649 kB
Høringsliste 158,329 kB
Udkast til lovforslag 716,225 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 174,106 kB
Høringssvar
Høringssvar 653,254 kB