Høring

Høring

Høring over nyaffattelse af bekendtgørelser om biobrændstoffers bæredygtighed m.v.

Nyaffattelse af bekendtgørelse om biobrændstoffers bæredygtighed m.v. og om håndbog om dokumentation for biobrændstoffers bæredygtighed (HB 2021).
Med lovændring nr. 883 af 12. maj 2021 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, biobrændstofloven, lov om naturgasforsyning og forskellige andre love og lovændring nr. 881 af 12. maj 2021 om ændring af biobrændstofloven er der blevet indført en række bemyndigelsesbestemmelser, som udmøntes i disse to bekendtgørelser. Endvidere implementerer bekendtgørelserne dele af Aftale om grøn omstilling af vejtransporten af 4. december 2020 (S, RV, SF, EL).
Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
29-10-2021
29-01-2022
01-01-2022
2021/2022
Cathrine Gylling
ctgg@ens.dk
01-10-2021