Høring

Høring

Forslag til Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2021 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen

Forslag til Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2021 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen
Indenrigs- og Boligministeriet har fremlagt et forslag til landsplandirektiv 2021 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen, som skal give kommunerne mulighed for at udlægge og tilbageføre kystnære sommerhusområder og på den måde bidrage til at udvikle kystturismen i Danmark. Forslag til landsplandirektiv giver i alt 10 kommuner mulighed for at udlægge op til 662 sommerhusgrunde fordelt på 20 områder under forudsætning af, at der tilbageføres 575 ubebyggede sommerhusgrunde fordelt i 13 sommerhusområder i kystnærhedszonen. Forslaget omfatter områder i Bornholms Regionskommune, Brønderslev, Frederikshavn, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Holstebro, Jammerbugt, Næstved, Sønderborg og Vejle kommuner. Forslaget er udarbejdet på baggrund af ansøgninger fra kommunerne. Der er frist for at sende bemærkninger til forslaget den 26. november 2021. Efter behandling af høringssvar forventes det, at indenrigs- og boligministeren kan udstede landsplandirektiv 2021 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen.
Bekendtgørelser
Fysisk planlægning og geodata
26-11-2021
26-01-2022
2021/2022
01-10-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Forslag til Landsplandirektiv 9,932 MB
Miljørapport 926,398 kB
Høringsbrev 121,231 kB
Høringsliste 193,365 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 223,232 kB
Klagevejledning 103,039 kB
Sammenfattende redegørelse 693,491 kB
Høringssvar
Høringssvar 14,320 MB