Høring

Høring

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner
EU-Kommissionen vedtog den 17. april 2019 direktiv om modtagefaciliteter i havne til aflevering af affald fra skibe. Direktivet indeholder væsentlige ændringer til det tidligere direktiv om modtagefaciliteter. Direktivet om havnemodtagefaciliteter er implementeret i modtagebekendtgørelsen. Den foreslåede ændringsbekendtgørelse implementerer direktivets artikel 3, stk. 2, hvor medlemslandene skal sikre, at skibe der ikke er omfattet af direktivet, afleverer deres affald i overensstemmelse med reglerne i direktivet.

De foreslåede ændringer går derfor på, at skibe, som udfører havnetjenester, skal aflevere affald til modtagefaciliteterne i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 11, stk. Derudover skal skibe, som falder uden for direktiv om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet, ligeledes aflevere deres affald i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 11, stk. 1.
Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
20-10-2021
20-12-2021
01-01-2022
2020/2021
Luisa Kristiansen
lunba@mst.dk
29-09-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 141,006 kB
Høringsliste 110,872 kB
Udkast til ændringsbekendtgørelse 465,132 kB