Høring

Høring

Høring over bekendtgørelser om regulering af forsikringsdækningsbeløb iht. færdselsloven, færdselsloven på Grønland og iht. bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane

Udkast til bekendtgørelser om regulering af forsikringsdækningsbeløb iht. færdselsloven, færdselsloven på Grønland og iht. bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane

De tre bekendtgørelser, der reguleres, er:

 
         ·Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven
         ·Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselslov for Grønland
         ·Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane

Ifølge færdselsloven og færdselslov for Grønland skal motordrevne køretøjer være dækket af en ansvarsforsikring. Forsikringen skal dække personskade eller tab af forsørger samt tingskade. Forsikringsdækningsbeløbet bliver reguleret med de to nye bekendtgørelsesudkast om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven og  om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselslov for Grønland.

Derudover skal arrangører af motorløb på bane tegne en forsikring til dækning af skader, der kan opstå i forbindelse med motorløbet. Dette dækningsbeløb bliver reguleret i bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane.

Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
27-10-2021
27-12-2021
01-01-2022
2020/2021
29-09-2021