Høring

Høring

Supplerende høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Vejsidesyn af motorcykler m.v.)

Supplerende høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Vejsidesyn af motorcykler m.v.)
Transportministeren forventes i Folketingssamlingen 2021/2022 at fremsætte vedlagte udkast til forslag til lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Vejsidesyn af motorcykler m.v.).

Udkast til lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer har været i offentlig høring i perioden 2. juli 2021 til 18. august 2021.

Lovforslaget sendes nu en kort supplerende høring, hvor der er indgår indførelse af en hjemmel til at fastsætte regler om godkendelse, prøvning og dokumentation af komponenter, syste-mer og separate tekniske enheder, som ikke er EU-type-godkendte samt ændring af den nuværende gebyrbestemmelse i synsloven således, at gebyrtaksten fremadrettet vil blive reguleret ved bekendtgørelse.
Lovforslag
Trafik og transport
01-10-2021
01-12-2021
01-01-2022
2020/2021
28-09-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 131,748 kB
Høringsliste 109,434 kB
Lovforslag 310,749 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,147 MB