Høring

Høring

Høring om udkast til godkendelsesbekendtgørelsen og standardvilkårsbekendtgørelsen

Høring om udkast til godkendelsesbekendtgørelsen og standardvilkårsbekendtgørelsen (indarbejdelse af BAT-konklusioner for korn og foderstof i standarvilkårsbekendtgørelsen)

Ændringerne til standardvilkårsbekendtgørelsen og godkendelsesbekendtgørelsen sker på baggrund af et ønske fra Landbrug og Fødevarer om, at omsætte BAT-konklusioner for korn og foderstof som standardvilkår i standardvilkårsbekendtgørelsen. BAT-konklusionerne for korn- og foderstof er en del af de samlede BAT-konklusioner for virksomheder, der producerer fødevarer, drikkevarer, mælk og foder (BAT Food Drink and Milk), som blev vedtaget af EU Kommissionen i december 2019.

Udover indarbejdelsen af BAT-konklusionerne er der foretaget enkelte andre ændringer til godkendelsesbekendtgørelsen.

Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
20-10-2021
20-12-2021
01-01-2022
2020/2021
Mette Lumbye Sørensen
melso@mst.dk
20-09-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 211,952 kB
Udkast til standardvilkårsbekendtgørelsen 2,512 MB
Udkast til godkendelsesbekendtgørelsen 1012,579 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 595,298 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,804 MB