Høring

Høring

Høring om udkast til godkendelsesbekendtgørelsen og standardvilkårsbekendtgørelsen

Høring om udkast til godkendelsesbekendtgørelsen og standardvilkårsbekendtgørelsen (indarbejdelse af BAT-konklusioner for korn og foderstof i standarvilkårsbekendtgørelsen)

Ændringerne til standardvilkårsbekendtgørelsen og godkendelsesbekendtgørelsen sker på baggrund af et ønske fra Landbrug og Fødevarer om, at omsætte BAT-konklusioner for korn og foderstof som standardvilkår i standardvilkårsbekendtgørelsen. BAT-konklusionerne for korn- og foderstof er en del af de samlede BAT-konklusioner for virksomheder, der producerer fødevarer, drikkevarer, mælk og foder (BAT Food Drink and Milk), som blev vedtaget af EU Kommissionen i december 2019.

Udover indarbejdelsen af BAT-konklusionerne er der foretaget enkelte andre ændringer til godkendelsesbekendtgørelsen.

Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
20-10-2021
20-12-2021
01-01-2022
2020/2021
Mette Lumbye Sørensen
melso@mst.dk
20-09-2021

Dokumenter