Høring

Høring

Analysemetoder vedrørende energiøernes økonomi og rentabilitet

Offentlig høring af analysemetoder vedrørende energiøernes økonomi og rentabilitet
Danmark skal etablere verdens første energiøer, der skal fungere som knudepunkter for omkringliggende havvindmølleparker i henholdsvis Nord- og Østersøen. Energistyrelsen står i spidsen for projektet og skal blandt andet vurdere de overordnede økonomiske perspektiver for energiøerne, de tilkoblede havvindmølleparker og den tilhørende infrastruktur. 

Da projektet bringer væsentlige samfundsværdier i spil, inviterer Energistyrelsen eksperter, forskere, virksomheder, interesseorganisationer, borgere og andre interesserede til at deltage i en offentlig høring af de planlagte metoder og analyseaktiviteter for energiøernes økonomiske aspekter. Desuden inviterer Energistyrelsen til et supplerende, virtuelt dialogmøde om høringsmaterialet fredag d. 24. september. 

Høringen har to formål; Fra Energistyrelsens side ønskes det at skabe gennemsigtighed omkring de metoder og analyser, der skal anvendes i beslutningerne om energiø-projektet. Desuden vil energiøerne være verdens første konstruktioner af sin slags, og der eksisterer derfor ikke omfattende erfaringer og studier at trække på i designet af relevante økonomiske analyser. Derfor ønsker Energistyrelsen input og forslag til de forventede analyseaktiviteter fra omverdenen, så arbejdet omkring øerne kvalificeres på bedste vis.

Andet materiale
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
07-10-2021
07-12-2021
2020/2021
Mikkel Hauge Mott
mhg@ens.dk
16-09-2021