Høring

Høring

L 75 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, aktieavancebeskatningsloven og kursgevinstloven

L 75 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, aktieavancebeskatningsloven og kursgevinstloven
L 75 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, aktieavancebeskatningsloven og kursgevinstloven (Korrektion af fejlindbetalinger til pensionsordninger, flytning af årets pensionsindbetalinger til andet pensionsinstitut og mindre justeringer af pensionsbeskatningsloven og pensionsafkastbeskatningsloven)
Lovforslag
Skatteministeriet
Skatter og afgifter
06-10-2021
06-12-2021
2020/2021
15-09-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 111,564 kB
Høringsliste 111,812 kB
Lovforslag 264,897 kB
Høringsnotat
Høringsskema 295,871 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,909 MB