Høring

Høring

Anbefalinger vedr. tværsektorielle forløb for mennesker med spiseforstyrrelser

Anbefalingerne har til formål at danne rammerne for en samlet indsats af høj faglig kvalitet for mennesker med spiseforstyrrelser. 
Anbefalingerne skal dermed være et planlægningsgrundlag, som beskriver den samlede indsats, og hvordan den organiseres. Forløb for mennesker med spiseforstyrrelser bør være helhedsorienterede og koordinerede.
 
Det forudsætter bl.a. et stærkt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Anbefalingerne skal være med til at vejlede kommuner, praksissektor og regioner om opgaver og ansvarsfordeling på spiseforstyrrelsesområdet samt være med til at understøtte samarbejdet om indsatsen for mennesker med spiseforstyrrelser på tværs af fagligheder og aktører. 
Andet materiale
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
01-11-2021
01-01-2022
2020/2021
20-09-2021