Høring

Høring

Høring over udkast til to bekendtgørelser om straksrefusion af udgifter til køb af refusionsgodkendte scenekunstforestillinger – børne- og ungdomsteater mv.

Udkast til bekendtgørelse om statsrefusion af udgifter til køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst og Udkast til bekendtgørelse om straksrefusion af udgifter til køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og scenekunst for unge
Bekendtgørelserne udstedes som led i implementeringen af Aftale om forsøgsordning for straksrefusion for køb af børne- og ungdomsteater mv. Aftalen omfatter tilskud på 4*20 mio. kr. i perioden 2021-2024.
Bekendtgørelser
Kulturministeriet
Kultur
07-10-2021
07-12-2021
10-10-2021
Høringsfrist er 7. oktober 2021 kl. 12.00
2020/2021
Ane Kathrine Lærkesen
akl@kum.dk
10-09-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 302,432 kB
Udkast til ændret bekendtgørelse 510,428 kB
Udkast til bekendtgørelse 503,390 kB
Høringsbrev 171,069 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 281,718 kB
Liste over modtagne svar 222,472 kB
Svar modtaget på høring 847,425 kB