Høring

Høring

Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning mm

Forslag til Lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. (Prisregulering af og energieffektiviseringsordning med afgiftsfritagelse for overskudsvarme)

Lovforslaget har til formål at implementere Opfølgende aftale om fremme af udnyttelse af overskudsvarme af 7. september 2021 (V, LA, K, DF, S, RV, EL, A og SF). Denne aftale bygger på den del af Energiaftale af 29. juni 2018 (V, LA, K, DF, S, EL, A, RV og SF), der vedrører overskudsvarme, Aftale om øget udnyttelse af overskudsvarme af 28. marts 2019 (V, LA, K, DF, S, RV, EL, A og SF) og Klimaaftale for energi og industri mv. af 22. juni 2020 (V, LA, K, DF, S, RV, EL, A og SF), der alle har karakter af stemmeaftaler.

Lovforslaget har til formål at fremme udnyttelsen af overskudsvarme i fjernvarmesektoren. 

Lovforslaget indebærer, at der indføres en model for prisregulering af overskudsvarme, hvor en overskudsvarmeleverandør og en fjernvarmevirksomhed frit kan aftale en pris for overskudsvarmen, så længe de samlede omkostninger til udnyttelse af overskudsvarmen holdes under et VE-prisloft. Dermed undtages overskudsvarmeleverandøren helt fra administrative byrder i forbindelse med overskudsvarmeleverancen. VE-prisloftet foreslås fastsat årligt af Forsyningstilsynet som et landsdækkende prisloft baseret på de gennemsnitlige omkostninger til de billigste, alternative eksisterende varmeproduktionsanlæg, der bruger vedvarende energi. Det vil være muligt for parterne at fastlåse prisloftet. Prisloftet indeholder derudover muligheder for opnåelse af et individuelt prisloft samt en bagatelgrænse for små overskudsvarmeleverancer, der undtages fra prisregulering.

Lovforslaget indebærer ligeledes, at der indføres en energieffektiviseringsordning. Ordningen indebærer, at en virksomhed, der leverer overskudsvarme, kan fritages fra overskudsvarmeafgiften, hvis overskudsvarmeleverandøren deltager en ordning, der sikrer energieffektiviseringer. Deltagende virksomheder forpligtes bl.a. til at udføre energigennemgange og gennemføre energieffektiviseringstiltag af processer og anlæg relateret til overskudsvarme. Lovforslaget indeholder også ændringer i skattelovgivningen der implementerer afgiftsfritagelsen for deltagende virksomheder.

Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
06-10-2021
06-12-2021
01-01-2022
2020/2021
Toke Liengaard
tkld@ens.dk
09-09-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 67,810 kB
Høringsliste 101,184 kB
Ændringslovforslag 571,440 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 325,774 kB
Høringssvar
Eksterne høringssvar 3,885 MB