Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om krav til nedskrivningsegnede passiver

Høring over udkast til bekendtgørelse om krav til nedskrivningsegnede passiver
Finanstilsynet har i dag sendt udkast til bekendtgørelse om krav til ned-skrivningsegnede passiver i høring. Bekendtgørelsen kan downloades nedenfor.
 
Bekendtgørelsen udstedes på ny for at implementere ændringerne til krisehåndteringsdirektivet  i medfør af investeringsvirksomhedsdirektivet . 

Bekendtgørelse om krav til nedskrivningsegnede passiver fastsætter nærmere regler for beregningen af kravet til nedskrivningsegnede passiver, på hvilket grundlag Finanstilsynet skal fastsætte kravet, hvordan kravet skal opfyldes og regler om dispensation fra opfyldelse af kravet.  

Kravet til nedskrivningsegnede passiver har til formål at sikre, at en virksomhed har tilstrækkelige passiver til tabsabsorbering og rekapitalisering, hvis virksomheden bliver nødlidende eller forventeligt nødlidende og skal afvikles eller restruktureres. Det skal sikre den finansielle stabilitet og underbygge kundernes tillid til sektoren.

Ændringerne indebærer, at afgræsningen af fondsmæglervirksomheder og beregningen af kravet til nedskrivningsegnede passiver for fondsmægler-virksomheder omfattet af bekendtgørelsen fastsættes i overensstemmelse med lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og –aktiviteter. 

Ikrafttræden
Det er hensigten, at bekendtgørelsen skal træde i kraft den 1. januar 2022.

Økonomiske og administrative konsekvenser af den foreslåede bekendtgørelse for erhvervslivet
Bekendtgørelsen forventes ikke at have væsentlige økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 

Høring
Udkast til bekendtgørelse er også sendt i høring hos en række organisationer. 

Finanstilsynet beder om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen senest den 18. oktober 2021, kl. 12:00.

Bemærkningerne bedes sendt pr. mail til jolo@ftnet.dk.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Josephine Svane Low på mail jolo@ftnet.dk eller telefon +45 33 55 83 19. 

Finanstilsynet offentliggør eventuelle høringssvar på høringsportalen. 

Bekendtgørelser
Finanstilsynet
Erhverv
18-10-2021
18-12-2021
2020/2021
Josephine Svane Low
jolo@ftnet.dk
06-09-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 195,386 kB
Høringsliste 91,874 kB
Udkast til bekendtgørelse 451,688 kB