Høring

Høring

Høring vedr. ændring af RoHS-bekendtgørelse

Høring af udkast til bekendtgørelse om begrænsning af anvendelse af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr i EU
Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
04-10-2021
04-12-2021
01-11-2021
2020/2021
Mia Udengaard Mikkelsen
Miaum@mst.dk
06-09-2021

Dokumenter