Høring

Høring

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Mellemkommunal refusion for kommunale sundhedsydelser til borgere på specialiserede sociale botilbud)

Med forslaget etableres der mulighed for mellemkommunal refusion for kommunale sundhedsydelser, der leveres til borgere på offentlige eller private specialiserede sociale tilbud af den kommune, hvori tilbuddet er beliggende, så hhv.  opholdskommunen (hjemmesygepleje) og bopælskommunen (øvrige kommunale sundhedsydelser), kan opkræve refusion for kommunens udgifter for de pågældende ydelser.
Lovforslag
Sundhed
30-09-2021
30-11-2021
01-01-2022
2020/2021
01-09-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 650,185 kB
Høringsliste 799,793 kB
Lovforslag 925,709 kB