Høring

Høring

Høring over udkast til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (Husordener på psykiatriske afdelinger, sikkerhedskontroller i retspsykiatrien, særlige regler for surrogatanbragte, interval mellem lægelige vurderinger, m.v.)

Med lovforslaget stilles der bl.a. forslag om, at der gives hjemmel til en række begrænsninger i husordener på psykiatriske afdelinger. Der stilles desuden forslag om notatpligt for den faste vagt for bæltefikserede patienter. Der stilles derudover forslag om, at der kan anvendes bagagescannere i psykiatrien, og at der kan anvendes både krops- og bagagescannere uden mistanke om indførelse af rusmidler, farlige genstande m.v. på de retspsykiatriske afdelinger. Der stilles endvidere forslag om, at der kan oprettes særlige afdelinger for personer anbragt i varetægtssurrogat, hvor der kan iværksættes særlige begrænsninger. Endelig stilles der forslag om et fast interval for den første lægelige vurdering af tvangsfikserede patienter på 4 timer, og at de efterfølgende vurderinger højst må ske med 10 timers mellemrum.

Lovforslag
Sundhed
29-09-2021
29-11-2021
01-01-2022
2020/2021
31-08-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 627,264 kB
Høringsliste 574,604 kB
Lovforslag 1,003 MB
Høringsnotat
Høringsnotat 807,120 kB
Høringssvar
Høringssvar 3,496 MB