Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet

Høring over udkast til bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet
EU-Kommissionen vedtog den 30. maj 2018 direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald (affaldsrammedirektivet). Direktivet indeholder væsentlige ændringer til det tidligere direktiv om affald.

For at sikre overensstemmelse med målsætningerne i direktivet og som led i omstilling til en europæisk cirkulær økonomi med høj ressourceeffektivitet, skal medlemslandene træffe nødvendige foranstaltninger for at nå følgende mål, som er
fastsat i direktivets artikel 11, stk. 1, litra c, d og e, om
  • Senest i 2025 at forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af kommunalt affald skal øges til mindst 55 vægtprocent
  • Senest i 2030 at forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af kommunalt affald skal øges til mindst 60 vægtprocent
  • Senest i 2035 at forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af kommunalt affald skal øges til mindst 65 vægtprocent
Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
27-09-2021
27-11-2021
01-01-2022
2020/2021
Anne Kristine Glinsvad
ankgl@mst.dk
23-08-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 242,693 kB
Høringsliste 105,467 kB
Udkast til bekendtgørelse 753,600 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 187,197 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,032 MB