Høring

Høring

Høring over udkast til fire ændringsbekendtgørelser

Høring over udkast til fire ændringsbekendtgørelser
Som konsekvens af at affaldsbekendtgørelsen er revideret, har det været nødvendigt at ændre fire gældende bekendtgørelser, da disse henviser til
paragraffer eller bilag i affaldsbekendtgørelsen, som har ændret paragraf nummer eller bilags nummer.
Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
02-09-2021
02-11-2021
15-10-2021
2020/2021
Luisa Kristiansen
lunba@mst.dk
19-08-2021