Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer, opkrævning af miljøbidrag og udbetaling af skrotningsgodtgørelse (bilskrotbekendtgørelsen)

Høringsbrev over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer, opkrævning af miljøbidrag og udbetaling af skrotningsgodtgørelse (bilskrotbekendtgørelsen)
Ændringerne vedrører anmodning om skrotningsbidrag samt den efterfølgende sagsbehandling. I den gældende bekendtgørelse er der ikke mulighed for, at sagerne kan behandles manuelt, såfremt det ikke er muligt at oprette sagen i det digitale system.

Ændringsbekendtgørelsen gør det muligt at manuelt sagsbehandle en sag samt udstede en manuel skrotningsattest i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at oprette sagen i det digitale system.
Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
16-09-2021
16-11-2021
01-11-2021
2020/2021
Luisa Kristiansen
lunba@mst.dk
19-08-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 146,708 kB
Høringsliste 111,064 kB
Udkast til bekendtgørelse 601,399 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 180,421 kB