Høring

Høring

Forslag til Lov om Slots- og Kulturstyrelsens kontrol og tilsyn vedr. COVID-19-kompensationsordninger mv. på Kulturministeriets område

Forslag til Lov om Slots- og Kulturstyrelsens kontrol og tilsyn vedr. COVID-19-kompensationsordninger mv. på Kulturministeriets område

Lovforslaget har til hovedformål at hindre svig og svindel med offentlige midler udbetalt af Slots- og Kulturstyrelsen til at afbøde økonomiske konsekvenser af COVID-19. Med lovforslaget styrkes Slots- og Kulturstyrelsens kontrol med udbetalinger af COVID-19-kompensationsordninger mv. på Kulturministeriets område. 

Med lovforslaget foreslås det:

  • At give Slots- og Kulturstyrelsen hjemmel til at indsamle og behandle, herunder foretage samkøring af, oplysninger fra andre offentlige myndigheder om forhold, der vedrører administration af COVID-19-kompensationsordninger mv.
  • At give Slots- og Kulturstyrelsen terminaladgang til nødvendige oplysninger om fysiske eller juridiske personers økonomiske eller erhvervsmæssige forhold i Indkomst-registret under Skatteministeriet, når det er nødvendigt ifm. tilsyns- og kontrolopgaver vedrørende COVID-19-kompensationsordninger mv.
  • At etablere en whistleblowerordning i forbindelse med administration af COVID-19- kompensationsordningerne mv., således at identiteten beskyttes for enhver whistleblower, der har viden om mulig svig med COVID-19-kompensationsordninger mv.
  • At indføre en særskilt tavshedspligt for ansatte i Slots- og Kulturstyrelsen vedrørende oplysninger, der har tilknytning til underretninger fra Hvidvasksekretariatet vedr. COVID-19-kompensationsordninger mv.

Lovforslag
Kultur
03-09-2021
03-11-2021
15-11-2021
2020/2021
Rikke Rasmussen Juel
rrj@kum.dk
06-08-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 194,771 kB
Høringsliste 113,192 kB
Lovforslag 962,297 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 259,583 kB
Opdateret lovforslag (opdateret 6. oktober 2021) 980,282 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,812 MB