Høring

Høring

BL 7-5, Bestemmelser for Færøerne og Grønland om krav til udøvelse af luftfartstjenester og visse øvrige tjenester til brug for luftfarten m.v

BL 7-5, Bestemmelser for Færøerne og Grønland om krav til udøvelse af luftfartstjenester og visse øvrige tjenester til brug for luftfarten m.v
Bekendtgørelser
Trafikstyrelsen
Trafik og transport
10-11-2021
10-01-2022
01-01-2023
Høringsmaterialet er revideret 23. august 2021
2020/2021
05-08-2021