Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om lystfiskeri af almindelig tun i 2021

Bekendtgørelse om lystfiskeri af almindelig tun i 2021
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri sender hermed udkast til bekendtgørelse om lystfiskeri efter almindelig tun i 2021 i høring.
Formålet med bekendtgørelsen er at give tilladelser til lystfiskere, som deltager i DTU's mærkningsprojekt for almindelig tun i 2021, til at fange og ilandbringe ca. 15 stk. almindelig tun i perioden 6. september til den 20. september. Tilladelse gives af Fiskeristyrelsen efter ansøgning på grundlag af lodtrækning. Hver tilladelse giver mulighed for fangst og ilandbringelse af én tun. Tunen må ikke sælges. Se høringsbrevet for mere information.
Bekendtgørelser
Erhverv
30-07-2021
30-09-2021
16-08-2021
Bemærkninger til høringen sendes til fisk@fvm.dk med Birgitte Riber Rasmussen, brrasm@fvm.dk som cc. og Mette Kruse Møller, memmo@fvm.dk som bcc.
2020/2021
Birgitte Riber Rasmussen
brrasm@fvm.dk
23-07-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
udkast til bekendtgørelse 103,778 kB
høringsbrev 92,384 kB
høringsliste 60,834 kB
Høringsnotat
høringsnotat 263,724 kB
Høringssvar
høringssvar WWF 179,778 kB
høringssvar Erhvervsstyrelsen 40,706 kB
høringssvar Datatilsynet 90,544 kB
Høringssvar Tungruppen under DSF 172,968 kB
Høringssvar Jakob Larsen 25,698 kB
Høringssvar Emil Engelbrecht 27,646 kB