Høring

Høring

Høring over udkast til cirkulære om ændring af cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner

Høring over udkast til cirkulære om ændring af cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner
Energistyrelsen sender hermed som led i implementeringen af regeringens strategi for grønne offentlige indkøb udkast til cirkulære om ændring af cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner i høring.

Af forslaget til ændringscirkulæret fremgår navnlig, at alle ministerier med tilhørende institutioner m.v. ved indkøb af belysningskilder skal indkøbe LED-lyskilder fra en af de to mest energieffektive energiklasser i energimærkningen, eller belysningskilder med tilsvarende energieffektivitet. Indkøbskravet finder dog kun anvendelse, hvis indkøbet vurderes teknisk egnet.

Andet materiale
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
06-09-2021
06-11-2021
15-12-2021
2020/2021
Søren Hvidgaard Poder
shp@ens.dk
21-07-2021