Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om kørekort, bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere, bekendtgørelse om deltagelse i en alkolåsordning og bekendtgørelse om undervisningsplan for kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus)

Udkast til bekendtgørelse om kørekort, bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere, bekendtgørelse om deltagelse i en alkolåsordning og bekendtgørelse om undervisningsplan for kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus)

Som led i aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 af 15. december 2020 bliver en række færdselsopgaver overdraget fra politiet til Færdselsstyrelsen og Vejdirektoratet. Opgaverne, der ligger under Justitsministeriets ressort i dag, vil blive overdraget til Transportministeriets ressort pr. 1. oktober 2021. Ressortoverdragelsen omfatter bl.a. afvikling af praktiske og teoretiske prøver samt udstedelse og administration af kørekort. Opgaver med et retshåndhævende aspekt skal dog fortsat varetages af politiet. Som følge af ressortoverdragelsen er der behov for at opdatere fire bekendtgørelser på kørekort- og kørelærerområdet. Bekendtgørelsesudkastene erstatter tidligere hovedbekendtgørelser med senere ændringer.

Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
13-08-2021
13-10-2021
01-10-2021
2020/2021
15-07-2021