Høring

Høring

Bekendtgørelse om fusioner af andelskasser, sparekasser og aktieselskaber, som har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed

Bekendtgørelse om fusioner af andelskasser, sparekasser og aktieselskaber, som har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed
Finanstilsynet har i dag sendt udkast til bekendtgørelse om fusioner af sparekasser, andelskasser og aktieselskaber, som har en pengeinstituttilladelse i høring. Hele udkastet kan downloades nedenfor.
 
Formålet med bekendtgørelsen er samle den nuværende regulering og opdatere lovhenvisninger.

Bekendtgørelsen er en samling af de nuværende bekendtgørelser, som regulerer fusioner af sparekasser, andelskasser og aktieselskaber, som har en pengeinstituttilladelse. Den nye bekendtgørelse er en sammenskrivning og opdatering af den nuværende regulering, der er derfor ikke tale om ny regulering.

Finanstilsynet foreslår, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022.

Udkastet er også sendt i høring hos en række organisationer. 

Finanstilsynet beder om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen senest den 24. august 2021.

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail til hjo@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Hjørtur á Fløtti.

Kontaktperson: Hjørtur á Fløtti
Direkte tlf.nr.: +4533558305

Finanstilsynet offentliggør eventuelle høringssvar her på Høringsportalen. 

Bekendtgørelser
Finanstilsynet
Erhverv
24-08-2021
24-10-2021
2020/2021
Hjørtur á Fløtti
hjo@ftnet.dk
12-07-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 92,821 kB
Høringsliste 88,247 kB
Udkast til bekendtgørelse 152,717 kB
Høringssvar
Høringssvar 3,430 MB