Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om særtransport

Udkast til bekendtgørelse om særtransport

Som led i aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 af 15. december 2020 bliver en række færdselsopgaver overdraget fra politiet til Færdselsstyrelsen og Vejdirektoratet. Opgaverne, der ligger under Justitsministeriets ressort i dag, vil blive overdraget til Transportministeriets ressort pr. 1. oktober 2021. Ressortoverdragelsen omfatter bl.a. udstedelse af særtransporttilladelser, som flyttes fra politiet til Vejdirektoratet. Som følge af ressortoverdragelsen er der behov for at opdatere særtransportbekendtgørelsen. Bekendtgørelsesudkastet erstatter den tidligere hovedbekendtgørelse med senere ændringer.

Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
06-08-2021
06-10-2021
01-10-2021
2020/2021
09-07-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse om særtransport 177,968 kB
Høringsbrev 31,109 kB
Høringsliste 26,588 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 92,608 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,601 MB