Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om udstedelse af takografkort og udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet

Bekendtgørelse om udstedelse af takografkort og Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet

Færdselsstyrelsen overtager pr. 1. oktober 2021 en række opgaver fra politiet, herunder udstedelse af takografkort. Der er derfor behov for at ændre bekendtgørelse om udstedelse af takografkort, så den afspejler dette og for at gøre det muligt for chauffører og virksomheder på området at ansøge digitalt. Der er desuden behov for at ændre bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet, så bekendtgørelsen regulerer Færdselsstyrelsens gebyrer for udstedelse af takografkort.

Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
10-08-2021
10-10-2021
01-10-2021
2020/2021
07-07-2021