Høring

Høring

Høring over ændring af markedsføringsloven

Høring over forslag til ændring af lov om markedsføring
Formålet med lovforslaget er at gennemføre ændringer i direktivet om urimelig handelspraksis (2005/29/EF) i markedsføringsloven, gennemføre anbefalinger fra Arbejdsgruppen for bødeniveau for overtrædelser af markedsføringsloven, samt indføre yderligere regler om handelspraksis rettet mod børn og unge.

Med lovforslaget gennemføres ændringer af direktivet om urimelig handelspraksis, som er ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/2161 om bedre håndhævelse og modernisering af EU-reglerne om forbrugerbeskyttelse.
Lovforslag
Erhverv
22-08-2021
22-10-2021
01-01-2022
2020/2021
05-07-2021

Dokumenter