Høring

Høring

Bekendtgørelse om pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger

Bekendtgørelse om pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger

I aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om grøn transportpulje II af 29. april 2021 er der afsat 150 mio. kr. i 2021 og 50 mio. kr. i 2022 til en pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger. Efterfølgende er der i aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet om grøn transportpulje I af 25. juni 2021 afsat yderligere 85 mio. kr. i 2021 til samme formål. Tilsammen er der dermed afsat 285 mio. kr. til ”pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger”.

Der kan søges om tilskud til indkøb af nye grønne færger eller til retrofit af eksisterende færger, som sejler på danske indenrigsfærgeruter. Tilskuddet inkluderer også eventuelle investeringer i anlæg på land, der er nødvendige for hhv., at en ny færge kan tages i brug og for driften af den retrofittede færge.
Bekendtgørelser
Trafik og transport
16-08-2021
16-10-2021
01-09-2021
Udkast til bekendtgørelsen er opdateret den 5. juli 2021 kl.14.42.
2020/2021
Sadia Akbar Manan
sama@trafikstyrelsen.dk
05-07-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 132,877 kB
Høringsliste 103,705 kB
Udkast til bekendtgørelse 192,177 kB