Høring

Høring

Drikkevandsvejledning 2021

Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
Miljøstyrelsen sender hermed forslag til Vejledning til bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg i høring.

Baggrunden for opdateringen af vejledningen er, at der i den nyeste opdatering af drikkevandsbekendtgørelsen er indført nye regler om dispensation fra kvalitetskrav fastsat i bekendtgørelsen. Drikkevandsbekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2021.

Det foreliggende udkast til vejledning er en gennemskrivning af gældende vejledning fra 2014 og udkast til nye kapitler 2-4 fra 2017. Der er desuden indarbejdet høringsbidrag fra seneste udkast til en samlet vejledning, der blev sendt i høring i 2020. 

I kapitel 1 er afsnittet med definitioner revideret, og kapitel 5 om påbudsregler er ligeledes revideret. Kapitel 6 er nyt og omhandler drikkevands­bekendtgørelsens dispensationsbestemmelser. Vejledningens bilag er ligeledes opdateret, så de supplerer bekendtgørelsens bilag.
Vejledning
Miljøstyrelsen
Miljø
27-08-2021
27-10-2021
2020/2021
01-07-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 96,554 kB
Udkast til drikkevandsvejledning 1,295 MB
Høringsliste 152,824 kB