Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udrykningskørsel

Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udrykningskørsel

Bekendtgørelsen indeholder ændringer, som har været sendt i høring i perioden fra den 1. juni 2021 til den 15. juni 2021. Der har imidlertid efter høringsfristens udløb vist sig et behov for yderligere ændringer til bekendtgørelse om udrykningskørsel.

Ud over de ændringer til bekendtgørelsen, der har været i høring i juni 2021, præciseres det i en ny § 9 a, at politiet ved kørsel i forbindelse med patruljering under påtrængende politimæssige opgaver eller lignende kan tilsidesætte visse af færdselslovens regler, såfremt færdselssikkerhedsmæssige forhold eller omstændighederne i øvrigt ikke taler væsentligt imod. Denne adgang for politiet har hidtil været indfortolket i § 1 om politimæssige opgaver i bekendtgørelse om udrykningskørsel. Derudover ændres bekendtgørelsens titel til ”bekendtgørelse om udrykningskørsel m.v.”, således at den også omfatter de nye regler.

Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
15-07-2021
15-09-2021
01-07-2021
2020/2021
01-07-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udrykningskørsel 10,829 kB
Høringsbrev 139,809 kB
Høringsliste 35,441 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 81,117 kB
Høringssvar
Høringssvar 146,563 kB