Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til energiforbedringer og digitale løsninger i kommunale og regionale bygninger

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til energiforbedringer og digitale løsninger i kommunale og regionale bygninger

Bekendtgørelsen udstedes som led i udmøntningen af initiativer i aftalen om finansloven for 2021, hvorefter der i årene 2021-2022 etableres en tilskudspulje til gennemførelse af energiforbedringsprojekter og digitaliseringsprojekter i kommunalt og regionalt ejede og benyttede bygninger.

Der vil gennem tilskudsordningen kunne ydes tilskud efter ansøgning fra kommuner og regioner. De tilskudsberettigede energiforbedringsprojekter er afgrænset til tiltag vedrørende bygningens klimaskærm, herunder isolering af bygningsdele og udskiftning af vinduer, konvertering af varmeforsyning til varmepumpe eller fjernvarmenettet, etablering af varmefordelingsanlæg og udskiftning af cirkulationspumpe. De tilskudsberettigede digitaliseringsprojekter er afgrænset til etablering eller udvidelse af databaseret energiledelse.  

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
11-08-2021
11-10-2021
16-06-2021
2020/2021
Nina Helene Hilbard
nhhb@ens.dk
30-06-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Bekendtgørelsesudkast 1,224 MB
Høringsbrev 58,779 kB
Høringsliste 173,934 kB
Høringsnotat
Høringsnotat - eksterne høringssvar 935,891 kB
Høringssvar
Høringssvar Eksterne 1,709 MB