Høring

Høring

Høring over forslag til ændring af bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse (Bygningspuljen)

Høring over forslag til ændring af bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse
Forslaget vedrører afgrænsning af tilskudsadgang for klimaskærms- og driftstiltag til energimærke E, F og G, samt inkludering af store varmepumper og kombination med ventilation. Desuden revideres tilskudssatserne, og der foreslås en række mindre ændringer af bekendtgørelsen.
Eventuelle høringssvar bedes sendt pr. e-mail til Energistyrelsen på ens@ens.dk med kopi til iddg@ens.dk senest den 10. august 2021.
Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
10-08-2021
10-10-2021
15-09-2021
2020/2021
Ida Daugaard
iddg@ens.dk
29-06-2021