Høring

Høring

Bekendtgørelse om pulje til at understøtte innovative indkøb i sundhedsvæsenet

Bekendtgørelse om pulje til at understøtte innovative indkøb i sundhedsvæsenet
Erhvervsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om pulje til at understøtte innovative indkøb i sundhedsvæsnet i høring.

Bekendtgørelsen udstedes i henhold til lov nr. 1518 af 18. december 2018 om erhvervsfremme. Puljen er en udmøntning af initiativ nr. 22 i Aftale om strategi for life science fra 20. maj 2021.

Bekendtgørelsen lægger op til, at puljemidlerne udmøntes gennem ansøgningsrunder udbudt af Erhvervsstyrelsen. Det foreslås, at ansøgere kan få tilskud til at understøtte indkøb inden for fx innovative teknologier, medicinsk udstyr eller lægemidler.

Puljen skal bidrage til, at flere offentlige myndigheder og private virksomheder indgår i innovative samarbejder for at understøtte optag af innovative løsninger i sundhedsvæsnet. 

Erhvervsstyrelsen skal anmode om bemærkninger til bekendtgørelsen senest den 9. august 2021, kl. 12.
Bekendtgørelser
Erhvervsstyrelsen
Erhverv
09-08-2021
09-10-2021
01-09-2021
2020/2021
Anna Hesseldahl Larsen
AnnaLa@erst.dk
28-06-2021