Høring

Høring

Spørgsmål/svar (FAQ) om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandmiljøet

Spørgsmål/svar (FAQ) om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande og havområder

Miljøstyrelsen sender hermed udkast til spørgsmål/svar (FAQ) om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder i høring.

Disse FAQ’er indeholder svar på de hyppigst stillede spørgsmål i forbindelse med udledning af miljøfarlige forurenede stoffer til vandmiljøet. Listen indeholder 71 spørgsmål og svar og vil blive ajourført i takt med, at der kommer ny viden til.

Andet materiale
Miljøstyrelsen
Miljø
01-09-2021
01-11-2021
2020/2021
24-06-2021