Høring

Høring

Forslag til landsplandirektiv 2021 for udviklingsområder i kystnærhedszonen

Forslag til landsplandirektiv 2021 for udviklingsområder i kystnærhedszonen

Med forslag til landsplandirektiv for udviklingsområder 2021 i kystnærhedszonen foreslår indenrigs- og boligministeren, at der udpeges 67 udviklingsområder i 15 kommuner.

Udviklingsområder er områder i kystnærhedszonen uden særlige natur-, miljø- og landskabsinteresser. I udviklingsområder gives kommunerne mulighed for at planlægge uden en planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse som ellers gælder for planlægning i kystnærhedszonen. I udviklingsområder gælder de landzoneregler, der gælder i landzone uden for kystnærhedszonen.


Bekendtgørelser
Erhvervsstyrelsen
Fysisk planlægning og geodata
13-08-2021
13-10-2021
2020/2021
17-06-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Forslag til landsplandirektiv 21,667 MB
Høringsbrev 107,646 kB
Høringsliste 153,935 kB
Miljørapport 345,982 kB