Høring

Høring

Forslag til landsplandirektiv 2021 for udviklingsområder i kystnærhedszonen

Forslag til landsplandirektiv 2021 for udviklingsområder i kystnærhedszonen

Med forslag til landsplandirektiv for udviklingsområder 2021 i kystnærhedszonen foreslår indenrigs- og boligministeren, at der udpeges 67 udviklingsområder i 15 kommuner.

Udviklingsområder er områder i kystnærhedszonen uden særlige natur-, miljø- og landskabsinteresser. I udviklingsområder gives kommunerne mulighed for at planlægge uden en planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse som ellers gælder for planlægning i kystnærhedszonen. I udviklingsområder gælder de landzoneregler, der gælder i landzone uden for kystnærhedszonen.


Bekendtgørelser
Fysisk planlægning og geodata
13-08-2021
13-10-2021
2020/2021
17-06-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Forslag til landsplandirektiv 21,667 MB
Høringsbrev 107,646 kB
Høringsliste 153,935 kB
Miljørapport 345,982 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 438,634 kB
Sammenfattende redegørelse 233,655 kB
Klagevejledning - miljøvurdering 138,200 kB
Høringssvar
Høringssvar del 1 34,451 MB
Høringssvar del 2 33,821 MB