Høring

Høring

Høring over udkast til ændringer i bekendtgørelse om brugerbetaling (konsekvensrettelser som følge af bekendtgørelse om anvendelse af gødning)

Høring over udkast til ændringer i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (konsekvensrettelser som følge af bekendtgørelse om anvendelse af gødning)

Anledningen til de foreslåede ændringer i brugerbetalingsbekendtgørelsen er opdelingen af bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning i to selvstændige bekendtgørelser: bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning og bekendtgørelse om anvendelse af gødning.

De foreslåede ændringer består i, at henvisninger til bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning i brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 3, og i bilag 2, opdateres, således at der fremover henvises til bekendtgørelse om anvendelse af gødning. Der er udelukkende tale om konsekvensrettelser, som har til formål at opretholde retstilstanden vedrørende brugerbetaling for tilsyn med de arealer, der i dag er omfattet af bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning, og som fremadrettet omfattes af bekendtgørelse om anvendelse af gødning. De foreslåede ændringer indebærer således ikke en ændring af retstilstanden vedrørende brugerbetaling.

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. august 2021.

Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
28-06-2021
28-08-2021
01-08-2021
2020/2021
Sandra Fisker
sanfi@mst.dk
15-06-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 325,089 kB
Høringsliste 112,612 kB
Udkast til bekendtgørelse om brugerbetaling 290,102 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 177,346 kB
Høringssvar
Høringssvar 230,622 kB