Høring

Høring

Bekendtgørelse om vejafmærkning og bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning

Bekendtgørelse om vejafmærkning og bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning

Bekendtgørelsesudkastene med ændringer har til formål at følge udviklingen på afmærkningsområdet inden for rammerne af bestemmelser om afmærkning, der anvendes til regulering og vejledning for færdslen. Ændringerne vil være i overensstemmelse med linjen for de internationale afmærkningsregler, når bestemmelserne vedrører konventionsbestemte regler.

 

Der er lagt op til at tilpasse en række bestemmelser, idet der konkret foretages præciseringer af, ændringer eller tilføjelser til bestemmelserne om afmærkning.

 

Indsendelse af høringssvar skal ske til:

Marianne Holm, e-mail: mh1@vd.dk

 

Ikrafttrædelse

Bekendtgørelserne er planlagt til at træde i kraft 1. januar 2022.

Bekendtgørelser
Vejdirektoratet
Trafik og transport
13-08-2021
13-10-2021
01-01-2022
2020/2021
Marianne Holm
mh1@vd.dk
14-06-2021