Høring

Høring

Den Nationale Rekommandationsliste – baggrundsnotat for hormonal kontraception

Den Nationale Rekommandationsliste – baggrundsnotat for hormonal kontraception
IRF i Sundhedsstyrelsen sender hermed udkast til baggrundsnotatet for hormonal kontracep-tion til Den Nationale Rekommandationsliste (NRL) i høring. 

Om baggrundsnotatet for hormonal kontraception
NRL for hormonal kontraception giver anbefalinger i forhold til valg af lægemiddel inden for de enkelte lægemiddelgrupper.

Baggrundsnotatet omfatter følgende lægemiddelgrupper:
  • Kombinationspræparater af monofase type
  • Kombinationspræparater af flerfase type 
  • Gestagenpræparater
  • Postcoital kontraception

Om NRL
NRL støtter alment praktiserende læger i valget mellem tilgængelige lægemidler inden for en defineret lægemiddelgruppe og til en udvalgt patientgruppe. NRL omfatter kun sygdomme og lægemidler, hvor iværksætning samt opfølgning af farmakologisk behandling forventes at kunne foregå i almen praksis. NRL er ikke en behandlingsvejledning men beslutnings-støtte til valg eller fravalg af et lægemiddel inden for en given lægemiddelgruppe til en konkret patientgruppe. Lægemidlers pris eller deres tilskudsstatus indgår ikke i vurderingen.

Om høringen
Udkastet til baggrundsnotatet er sendt i bred offentlig høring via Høringsportalen (www.hoeringsportalen.dk).Udkastet til baggrundsnotatet er sendt i høring hos organisationer, myndigheder mv. anført på høringslisten. 

senest den 2. juli 2021 kl. 12. Sundhedsstyrelsen skal bede om bemærkninger og kommentarer til udkastet fremsendt elektronisk til IRF i Sundhedsstyrelsen på irf@sst.dk

Eventuelle spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Simon Tarp på mail: sita@sst.dk eller tlf. 93 59 01 60. 

Med venlig hilsen 

Britta Tendal Jeppesen
Enhedschef
Enhed for Evidensbaseret Medicin
Sundhedsstyrelsen

Andet materiale
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
02-07-2021
02-09-2021
02-09-2021
2020/2021
Simon Tarp
sita@sst.dk
07-06-2021

Dokumenter