Høring

Høring

Forslag til lov om ændring af lov om fjernkøling

Forslag til lov om ændring af lov om fjernkøling Forslag til lov om ændring af lov om fjernkøling
Formålet med lovforslaget er at implementere fjernkølingsinitiativerne fra energiaftalen af 29. juni 2018 og initiativerne fra den omfattende vurdering fra december 2020 udarbejdet i henhold til energieffektiviseringsdirektivets art. 14. 
Initiativerne fra energiaftalen omfatter frit teknologivalg ved ophævelse af synergikravet samt klare regler for den geografiske afgrænsning af kommunal fjernkølingsaktivitet. Initiativerne fra den omfattende vurdering omfatter klare regler for myndighedsgodkendelse af fjernkølingsprojekter, herunder en præcisering af hvornår et fjernkølingsprojekt opfylder betingelsen om at være effektivt samt krav om, at fjernkølingsvirksomheder indberetter visse produktionsdata for at skabe et bedre datagrundlag for sektoren. Derudover indføres der en bemyndigelse til, at klima-, energi- og forsyningsministeren kan udflytte tilsynet med sektoren, fx til Forsyningstilsynet, hvis der i fremtiden kommer ønske herom.

Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
02-07-2021
02-09-2021
01-01-2022
2020/2021
Line Rohde Hennings
lihe@ens.dk
04-06-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Ændringslovforslag 753,202 kB
Høringsbrev 310,710 kB
Høringsliste 312,284 kB
Ministeriel høringsliste 226,998 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 102,656 kB
Høringssvar
Samlede eksterne høringssvar 1,567 MB