Høring

Høring

Forvaltningsplan for skarv

Udkast til forvaltningsplan for skarv
Formålet med forvaltningsplanen for skarv er at danne rammen om en balanceret forvaltning af skarv. Det overordnede mål med planen er således at bevare en levedygtig bestand af skarv som en del af den danske natur samt gennem forvaltningsredskaber på lokalt plan at mindske konflikter med fiskeri og reducere prædation på sårbare fiskebestande. Det er således ikke et mål i sig selv at reducere skarvbestanden, men at anvise værktøjer, der kan bidrage til at reducere prædationen fra skarv på lokalt plan.
Andet materiale
Miljøstyrelsen
Miljø
02-08-2021
02-10-2021
31-10-2021
2020/2021
Caroline Mikkelsen
cvmik@mst.dk
02-06-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 199,499 kB
Høringsliste 170,25 kB
Udkast til forvaltningsplan 3,066 MB
Høringsnotat
Bilag 1 høringsnotat 495,436 kB
Høringssvar
Høringssvar 15,603 MB