Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udrykningskørsel

Bekendtgørelsesudkastet har til formål at udvide rammerne for politiets skøn til at foretage udrykningskørsel uden brug af udrykningssignaler, således at det fremover i flere tilfælde vil være berettiget at foretage udrykningskørsel uden brug af udrykningshorn og -lygte.

Med ændringen af § 7, stk. 3, vil udrykningskørsel kunne ske, når det skønnes nødvendigt af hensyn til formålet med udrykningskørslen, herunder som følge af polititaktiske overvejelser m.v., og omstændighederne i øvrigt, herunder færdselssikkerhedsmæssige forhold, ikke taler væsentligt imod. Ændringen er således tiltænkt at skulle finde anvendelse i de situationer, hvor politiet af hensyn til politiforretningens beskaffenhed vurderer, at udrykningen bør foregå uden anvendelse af udrykningssignaler.

Derudover ændres ”Rigspolitichefen” til ”Færdselsstyrelsen” i § 4, stk. 2, § 5, stk. 2, og § 5, stk. 4, som følge af Bedre balance 1, hvorefter udrykningsområdet i februar 2016 blev overdraget til Færdselsstyrelsen.Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
15-06-2021
15-08-2021
01-07-2021
2020/2021
01-06-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udrykningskørsel 238,475 kB
Høringsbrev 224,445 kB
Høringsliste 212,518 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 128,394 kB
Høringssvar
Høringssvar 570,459 kB